Naser Khader klager til Datatilsynet over advokatundersøgelse 

Den tidligere kon­ser­v­a­tive folket­ingspoli­tik­er Nas­er Khad­er bekræfter over­for Fri­heds­brevet, at han i går har sendt en klage over advokat­fir­maet Plesner til Datatil­synet.  Det sker på bag­grund af den advokatun­der­søgelse, som Det Kon­ser­v­a­tive Folkepar­ti bestilte efter fem kvin­der i juli stod frem i en DR-artikel, hvor de berettede om over­greb begået af Khad­er.  Nas­er Khad­er siger til Fri­heds­brevet, at kla­gen omhan­dler, at han ikke har givet sam­tykke til den omfat­tende under­søgelse af sit pri­vatliv, og deru­dover har han ikke flere kom­mentar­er.  Fri­heds­brevet ville ellers gerne have spurgt Nas­er Khad­er om, hvor­for han klager over en under­søgelse, som han selv har indvil­liget i at med­virke i, og som han efter­føl­gende har udtalt sig om. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.