Nekrolog: Nu skal Tulle gå alene

Kris­t­ian Thule­sen Dahl er ingen hel­lig ko. Da DF-for­man­den mødte pressen tirs­dag aften, efter de første resul­tater var tikket ind, lignede han en mand, der var parat til at give op. Nu skulle resul­tatet eval­ueres, grundigt, og her var ingen køer hel­lige. Heller ikke ham selv. Allerede på dette tid­spunkt så man kon­tur­erne til par­ti­ets totale nedsmelt­ning ved kom­mu­nal­val­get, hvis resul­tat taler for sig selv: Dan­sk Folkepar­ti er gået tilbage i alle kom­muner over hele lan­det, og par­ti­et er blevet mere end halveret siden sen­este kommunalvalg. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.