NENI: Magi­ske mel­le­møst­li­ge sma­ge i et even­tyr­ligt farvemekka

Skal du med os en tur syd­på? Vi har besøgt en euro­pæ­isk favo­rit­kæ­de, der langt om læn­ge også er duk­ket op i Køben­havn. Den aller­før­ste NENI-restau­rant åbne­de i Wien til­ba­ge i 2009. Bag kon­cep­tet står en isra­elsk fami­lie, The Molcho’s; et vaske­æg­te power­hou­se, der har haft fly­ven­de suc­ces med at udbre­de den isra­elsk-mel­le­møst­li­ge cui­si­ne via hotelkæ­den. Der er en NENI i Paris, Ber­lin, Ham­borg, Zürich, Mün­chen, Köln, Amster­dam, på Mall­orca og nu også i Køben­havn – finally! 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her