NENI: Magi­ske mel­le­møst­li­ge sma­ge i et even­tyr­ligt farvemekka

Skal du med os en tur syd­på? Vi har besøgt en euro­pæ­isk favo­rit­kæ­de, der langt om læn­ge også er duk­ket op i Køben­havn. Den aller­før­ste NENI-restau­rant åbne­de i Wien til­ba­ge i 2009. Bag kon­cep­tet står en isra­elsk fami­lie, The Molcho’s; et vaske­æg­te power­hou­se, der har haft fly­ven­de suc­ces med at udbre­de den isra­elsk-mel­le­møst­li­ge cui­si­ne via hotelkæ­den. Der er en NENI i Paris, Ber­lin, Ham­borg, Zürich, Mün­chen, Köln, Amster­dam, på Mall­orca og nu også i Køben­havn – finally! 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.