Nordiske topchefer efterl­yser klima­han­dling fra politikere

Der skal være en større beløn­ning for at være grøn, og en række af Skan­di­naviens abso­lut største virk­somhed­er savn­er kli­maini­tia­tiv­er fra deres regeringer. Sådan lyder det fra flere topchefer i en dugfrisk rap­port, der udkom tirs­dag og er finan­sieret af Nordisk Min­is­ter­råd. I Dan­mark har regerin­gen ellers ikke sko­rtet på at fortælle, hvor vigtigt det er, at erhvervs­livet samar­be­jder med regerin­gen om netop klimadagsordenen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.