Novo fløj slan­kedok­tor over Atlan­ten med alt betalt – året efter slog han alle Wegovy-rekorder

I 2022 invi­te­re­de Novo Nor­disk eje­ren af en aar­hu­si­ansk slan­ke­kli­nik med til San Die­go til fed­me­kon­gres – med alt betalt. Året efter sat­te dok­to­ren rekord, da han blev den dan­ske læge, der med læng­der hav­de flest ind­lø­ste recep­ter på Novo Nor­disks hyper­po­pu­læ­re slan­ke­mid­del, Weg­ovy. “Det er ikke i orden,” siger en eks­pert, der ankla­ger Novo Nor­disk for at age­re uet­isk. Iføl­ge slan­kedok­to­ren og Novo Nor­disk er alt fore­gå­et efter bogen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her