Nu er det ikke sjovt længere

Den bri­ti­ske komi­ker Andrew Doy­le har i åre­vis paro­di­e­ret woke-ide­o­lo­­gi­en på Twit­ter, men fle­re af hans van­vit­ti­ge, paro­di­ske påstan­de bli­ver sene­re gen­ta­get af andre i fuld alvor. Det er Doy­le ved at være træt af. For et par år siden blev den 53-åri­­ge for­ret­nings­mand Har­ry Mil­ler kon­tak­tet af poli­ti­et i Hum­ber­si­de i det nor­døst­li­ge Eng­land. En 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.