Ny intern uro i Soci­al­de­mo­kra­ti­et over Rwan­da-lej­re: Fle­re S‑kandidater går nu imod partilinjen

Statsminister Mette Frederiksen (S) og Mette Gjerskov (S) under Folketingets åbning på Christiansborg Slot i København, tirsdag den 4. oktober 2022.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Soci­al­de­mo­kra­tiets inter­ne støt­te til rege­rin­gens stor­sti­le­de Rwan­da-pla­ner ser ud til at slå spræk­ker. I Jyl­lands-Posten har fle­re S‑kandidater de sene­ste dage udtrykt skep­sis og bekym­ring over pro­jek­tet. Nu føjes der end­nu fle­re kan­di­da­ter til listen over soci­al­de­mo­kra­ter, der ikke bak­ker op om rege­rin­gens egen poli­tik. Det viser en gen­nem­gang af besva­rel­ser­ne i DR’s kan­di­dat­test, som Fri­heds­bre­vet har fore­ta­get. Ud af i alt 83 soci­al­de­mo­kra­ter, der har sva­ret på testen, er det knap hver fem­te, der ikke erklæ­rer sig enig i, at asylan­sø­ge­re bør sen­des til et land uden for EU, som “f.eks. Rwan­da” – et af rege­rin­gens helt sto­re prestigeprojekter. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her