Ny mystik om cen­tral for­kla­ring i sagen om Ras­mus Pre­hns luksus­mid­dag: “Giver ikke rig­tig mening”

Fødevareminister Rasmus Prehn er indkaldt i samråd i samråd om diverse restaurant- og barregninger på Christiansborg torsdag den 25. august 2022. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Udgif­ter­ne til føde­va­re­mi­ni­ster Ras­mus Pre­hns ekstra­va­gan­te net­værks­mø­de om “frem­ti­dens land­brug” vok­se­de til en kuvert­pris på hele 2.826 skat­te­kro­ner, for­di plan­læg­nin­gen blev kørt i to for­skel­li­ge “spor”, som ikke blev “ført sam­men”. Sådan har for­kla­rin­gen ind­til vide­re lydt fra topem­beds­fol­ke­ne i Føde­va­re­mi­ni­ste­ri­et, som offent­ligt har taget skral­det for det høje for­brug til Ras­mus Pre­hns net­værks­mø­de. Men iføl­ge Fri­heds­bre­vets oplys­nin­ger var det den sam­me med­ar­bej­der fra Ras­mus Pre­hns mini­ster­se­kre­ta­ri­at, som stod for beg­ge “spor” i form af hen­holds­vis book­ing af kok­ken og leje af loka­ler­ne på Hotel- og Restau­rantsko­len, hvor even­tet blev afholdt. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her