Nye doku­men­ter afslø­rer: Sty­rel­se erken­der, at tusind­vis af adop­tio­ner fra Syd­korea kan være ulovlige

Siden 1960’erne har Dan­mark været et af de lan­de i Euro­pa, der har mod­ta­get abso­lut flest adop­te­re­de fra Syd­korea. I alt har omkring 9.000 børn taget den lan­ge rej­se fra Syd­korea til Dan­mark, hvor en ny fami­lie har stå­et klar til at mod­ta­ge dem. Nu viser nye doku­men­ter, som Fri­heds­bre­vet har fået aktind­sigt i, at Anke­sty­rel­sen erken­der, at adop­tio­ner­ne i 1970’erne og 1980’erne “har været præ­get af syste­ma­tisk ulov­lig adfærd i Sydkorea”. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her