Nye oplys­nin­ger om for­modet ger­nings­mand: En soci­alt udsat dreng, som var i kon­takt med syste­met alle­re­de i teenage-årene

Two people embrace each other in front of the Fields shopping center in front of the Fields shopping center in Copenhagen, Denmark, Sunday 3 July 2022. Three people were killed and three people are reported seriously injured after a shooting in Fields (Photo: Ólafur Steinar Rye Gestsson / Ritzau Scanpix)

Gen­nem sam­ta­ler med en ræk­ke kil­der kan Fri­heds­bre­vet nu blot­læg­ge en ræk­ke hidtil ukend­te detal­jer om den 22-åri­ge etnisk dan­ske mand, som sid­der fængs­let på en luk­ket psy­ki­a­trisk afde­ling, sig­tet for at stå bag mas­se­sky­de­ri­et i shop­ping­cen­tret Field’s på Ama­ger søn­dag efter­mid­dag. Kil­der­ne beskri­ver, at de har svært ved at for­e­ne den mand, som de kend­te for få år til­ba­ge, med den per­son, som for godt et døgn siden trå­d­te ind i ind­købs­cen­te­ret bevæb­net med rif­fel, pistol og kniv og dræb­te tre per­so­ner og sår­e­de fle­re uskyl­di­ge mennesker. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her