Nye tal: Dan­mark har beslag­lagt 36.6 mil­li­o­ner fra rus­si­ske oligarker

Russian President Vladimir Putin, right, and Russian CEO of Rosneft oil company Igor Sechin visit the Konevsky Monastery on the Konevets Island in the Lake Ladoga, 104 km. north of St. Petersburg, Russia, Saturday, July 31, 2021. The monastery was founded around 1393 by St. Arseny Konevsky, who wished to convert pagan Karelians to Christianity. (Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Dan­ske myn­dig­he­der inde­fry­ser fort­sat vær­di­er fra rige rus­si­ske oligar­ker, der er på EU’s sank­tions­li­ste. Fri­heds­bre­vet har fået aktind­sigt i de dan­ske myn­dig­he­ders sene­ste inde­frys­nin­ger, der viser, at der sam­let set er inde­fros­set vær­di­er for 36,6 mil­li­o­ner kro­ner. Men hvor myn­dig­he­der­ne fort­sæt­ter med at inde­fryse vær­di­er med den ene hånd, så afslø­rer doku­men­ter­ne også, at en stor del er ble­vet fri­gi­vet igen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her