Nyvalgt fol­ke­tings­med­lem for Mode­ra­ter­ne begik fejl i end­nu en sag om sår­ba­re asylan­sø­ge­re: Over­så omskæring

Nyvalgt fol­ke­tings­med­lem for Mode­ra­ter­ne Tobi­as Grot­kjær Elm­strøm gik til valg på at “huma­ni­se­re” det dan­ske asyl­sy­stem. Men som Fri­heds­bre­vet tid­li­ge­re har afslø­ret, har han i sit erhverv som advo­kat fle­re kri­tisab­le sager bag sig, hvor han har repræ­sen­te­ret sår­ba­re asylan­sø­ge­re. Nu kan Fri­heds­bre­vet så yder­li­ge­re afdæk­ke, hvor­dan Tobi­as Grot­kjær Elm­strøm begik afgø­ren­de fejl i en sag, hvor en soma­lisk kvin­de og hen­des fire børn stod til at få ind­dra­get deres opholdstilladelse. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her