Nyvalgt fol­ke­tings­med­lem for Mode­ra­ter­ne begik fejl i end­nu en sag om sår­ba­re asylan­sø­ge­re: Over­så omskæring

Nyvalgt fol­ke­tings­med­lem for Mode­ra­ter­ne Tobi­as Grot­kjær Elm­strøm gik til valg på at “huma­ni­se­re” det dan­ske asyl­sy­stem. Men som Fri­heds­bre­vet tid­li­ge­re har afslø­ret, har han i sit erhverv som advo­kat fle­re kri­tisab­le sager bag sig, hvor han har repræ­sen­te­ret sår­ba­re asylan­sø­ge­re. Nu kan Fri­heds­bre­vet så yder­li­ge­re afdæk­ke, hvor­dan Tobi­as Grot­kjær Elm­strøm begik afgø­ren­de fejl i en sag, hvor en soma­lisk kvin­de og hen­des fire børn stod til at få ind­dra­get deres opholdstilladelse. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.