Ørsted blev brugt i hvidvask-sag: Trækker tråde til bandemiljøet

Domme for hvid­vask og omfat­tende narkokrim­i­nalitet, en mil­lionvil­la i en køben­havn­sk forstad og falske løns­edler fra stat­se­jede Ørst­ed. Alt sam­men spiller det en nøglerolle i en spek­takulær sag med tråde til det køben­havnske ban­de­miljø og gade­ban­den NNV. Stat­en har nem­lig kon­fiskeret en ejen­dom i den køben­havnske forstad Rødovre, købt af en 34-årig kvin­de, der på papiret var skat­te­spe­cial­ist i Ørst­ed. Det var hun ikke ifølge Ret­ten i Kold­ing. Sam­tidig stammede bolighan­dlens udbe­tal­ing fra ban­dekrim­i­nalitet, vis­er en dom afsagt i jan­u­ar, som Fri­heds­brevet har fået aktind­sigt i. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.