Opfin­ders vil­de løf­ter: Røg­frie “ciga­ret­ter” skul­le hjæl­pe mod demens – nu er pro­duk­tet forbudt

Den dan­ske virk­som­hed Con­si­da­ret, der vil være “tobaks­bran­chens mod­stan­der num­mer et”, har lidt af et vidun­der­mid­del på hyl­der­ne. Det røg­frie og niko­tin­hol­di­ge Tobac­co Puff-pro­dukt, som virk­som­he­den har opfun­det, kan være med til at få ryge­re væk fra ciga­ret­ter­ne og giver fær­re nega­ti­ve par­tik­ler end almin­de­lig, frisk luft, mener virk­som­he­dens direk­tør Car­sten Leon­hard Knud­sen. Men fortræf­fe­lig­he­der­ne stop­per ikke der. For det kan i teo­ri­en også hjæl­pe mod demens, har Car­sten Leon­hard Knud­sen for­talt i inve­storma­te­ri­a­le, Fri­heds­bre­vet er i besid­del­se af. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.