Opfin­ders vil­de løf­ter: Røg­frie “ciga­ret­ter” skul­le hjæl­pe mod demens – nu er pro­duk­tet forbudt

Den dan­ske virk­som­hed Con­si­da­ret, der vil være “tobaks­bran­chens mod­stan­der num­mer et”, har lidt af et vidun­der­mid­del på hyl­der­ne. Det røg­frie og niko­tin­hol­di­ge Tobac­co Puff-pro­dukt, som virk­som­he­den har opfun­det, kan være med til at få ryge­re væk fra ciga­ret­ter­ne og giver fær­re nega­ti­ve par­tik­ler end almin­de­lig, frisk luft, mener virk­som­he­dens direk­tør Car­sten Leon­hard Knud­sen. Men fortræf­fe­lig­he­der­ne stop­per ikke der. For det kan i teo­ri­en også hjæl­pe mod demens, har Car­sten Leon­hard Knud­sen for­talt i inve­storma­te­ri­a­le, Fri­heds­bre­vet er i besid­del­se af. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her