Ophavs­ret­ten er hellig

En åre­lang tvist om ophavs­ret­ten til ‘Det Tred­je Testa­men­te’, der er skre­vet af den ånde­li­ge leder Mar­ti­nus Thom­sen, har fået et punk­tum i Østre Landsret … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.