Over halv­de­len af alle fly er for­sin­ke­de i Køben­havns Luft­havn: Det har kostet sam­fun­det et stort tre­cif­ret millionbeløb

En højspændt kon­flikt mel­lem fly­ve­l­e­der­ne og deres arbejds­gi­ver Navi­air om løn og arbejds­vil­kår har påvir­ket over halvan­den mil­li­on pas­sa­ge­rer siden star­ten af april. Nu viser det sig, at kon­flik­ten – ale­ne i for­sin­kel­ser – har kostet sam­fun­det et stort tre­cif­ret mil­li­onbe­løb, vur­de­rer tæn­ket­an­ken Kra­ka. Fly­ve­l­e­der­ne mener, at det er Navi­airs pro­blem. I sid­ste uge var mere end halv­de­len af alle ankom­ster og afgan­ge i Køben­havns Luft­havn mere end 15 minut­ter forsinket. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her