På hospi­ta­ler­nes hem­me­li­ge kon­ti svøm­mer top­læ­ger i mil­li­o­ner fra Novo Nordisk

Frem­træ­den­de læge-pro­fi­ler har langt mere omfat­ten­de bånd til Novo Nor­disk, end offent­lig­he­den har haft kend­skab til. 

Nu kan Fri­heds­bre­vet nem­lig for­tæl­le, at fle­re top­læ­ger har mod­ta­get mil­li­o­ner af kro­ner fra Novo Nor­disk til forskning. 

Det øko­no­mi­ske bånd er et stort pro­blem for læger­nes uaf­hæn­gig­hed, lyder kri­tik­ken fra for­ske­re og politikere. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her