PAAFUGLEN: Mor­mormid­dag med fam­i­lien Danmark

Som­merens snarlige ankomst kalder på en tur i Køben­havns helt egen forlys­telses­park; Tivoli. Hvis man er sul­ten efter en tra­di­tionel mid­dag i haven, skal man selvføl­gelig for­bi restau­rant Paafu­glen, så det gjorde pigerne denne uge. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.