Par­ken-for­mand spø­ger i kulis­sen i Løk­kes nye parti

For­man­den for Par­ken Sport & Entertain­ment, Allan Lin­ne­berg-Ager­holm, har været med til at stif­te og er med­lem af den for­e­ning, som har lagt gro­bund for Lars Løk­ke Ras­mus­sens nye poli­ti­ske pro­jekt, Mode­ra­ter­ne.  Det afslø­rer en aktind­sigt i refe­ra­tet for for­e­nin­gens stif­ten­de gene­ral­for­sam­ling, hvor den nuvæ­ren­de Par­ken-boss delt­og.  Allan Lin­ne­berg-Ager­holm bekræf­ter i et inter­view med Fri­heds­bre­vet, at han har været medstif­ter af for­e­nin­gen, samt at han sta­dig er aktivt med­lem.  Han vil dog ikke sva­re på, om han støt­ter Lars Løk­ke Ras­mus­sens pro­jekt øko­no­misk, og om han er med med­lem af Løk­ke og Mode­ra­ter­nes erhvervs­klub, der skal være med til at finan­si­e­re Løk­kes parti. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.