Par­ken: Sådan for­bed­rer vi banen

Det er lør­dag, og der er Fri Spark. I den­ne uge: Mand idøm­mes tre års fængsel i Qatar. For­di han tal­te migran­t­ar­bej­der­nes sag? FC Køben­havn og lands­hol­dets hef­tigt kri­ti­se­re­de hjem­me­ba­ne skal i vin­ter­pau­sen opgra­de­res med en ”mil­li­o­nin­ve­ste­ring” og ”nyt og for­bed­ret udstyr”. Men hvad bety­der det? Vi spør­ger Par­ken Sport & Entertain­ment. Vi run­der af i Sankt Knuds Kir­ke i Oden­se, hvor­fra Lars Høgh blev bisat i tirs­dags. Fri Spark siger far­vel til mål­mands­leg­en­den med hans hon­nør for ten­nis­hip­pi­en Tor­ben Ulrich samt en play­li­ste fra en tid­li­ge­re holdkammerat. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.