Partier rasler med sablen efter krisemøde i Aalborg: “Det er utroværdigt”

Det er for dårligt, når kom­mu­naldirek­tøren i Aal­borg Kom­mune, Chris­t­ian Roslev, igen og igen giv­er mod­stri­dende fork­laringer i den mys­tiske Aal­borg-sag, som Fri­heds­brevet har dækket de sen­este uger. Og nu for­langer flere parti­er, at Helle Fred­erik­sen, den vikari­erende borgmester i Aal­borg Kom­mune, skal redegøre for, hvor­dan det gik til, at den socialdemokratiske stor­spon­sor Jes­per Skovs­gaard under uklare omstændighed­er fik 100.000 kro­ner af kom­munen. Det var kon­klu­sio­nen på et møde, som grup­pe­for­mæn­dene i de borg­erlige parti­er i Aal­borg havde mandag aften. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.