Par­ti­er­ne for­sø­ger at kapre EU-dags­or­de­nen med vidt for­skel­li­ge bud­ska­ber: Soci­al­de­mo­kra­ti­et vil nær­mest kun tale om krigen

Vel­kom­men til den­ne anden udga­ve af nyheds­bre­vet Fri Valg, som flan­ke­res af en podcast med sam­me navn, som fin­des i Fri­heds­bre­vets app. I den­ne uge læg­ger vi fra land ved at dvæ­le et øje­blik ved et videoklip, der i de sene­ste uger har fået sta­tus af en vaske­æg­te nyklas­si­ker i dansk politik. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her