Par­ti­er­ne for­sø­ger at kapre EU-dags­or­de­nen med vidt for­skel­li­ge bud­ska­ber: Soci­al­de­mo­kra­ti­et vil nær­mest kun tale om krigen

Vel­kom­men til den­ne anden udga­ve af nyheds­bre­vet Fri Valg, som flan­ke­res af en podcast med sam­me navn, som fin­des i Fri­heds­bre­vets app. I den­ne uge læg­ger vi fra land ved at dvæ­le et øje­blik ved et videoklip, der i de sene­ste uger har fået sta­tus af en vaske­æg­te nyklas­si­ker i dansk politik. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.