Pastis: Ren­dyr­ket fransk lyk­ke i neon­ly­sets skær

Vi er ret gla­de for det fran­ske køk­ken. Både L’Education Natio­na­le, Salon, Mai­son og Esmée er ste­der, vi har besøgt; nog­le af dem fle­re gan­ge, for vi er suck­ers for hau­te cui­si­ne og den umi­sken­de­li­ge fran­ske vibe, den brin­ger med sig. Vi kan både sma­ge, duf­te og se, at det er stol­te, gam­le tra­di­tio­ner der lig­ger bag, helt mag­ni­fique! Men der er især én restau­rant, som vit­ter­ligt er den før­ste, der pop­per op i hove­d­et, hvis nogen siger fransk bistro i København. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.