Pastis: Ren­dyr­ket fransk lyk­ke i neon­ly­sets skær

Vi er ret gla­de for det fran­ske køk­ken. Både L’Education Natio­na­le, Salon, Mai­son og Esmée er ste­der, vi har besøgt; nog­le af dem fle­re gan­ge, for vi er suck­ers for hau­te cui­si­ne og den umi­sken­de­li­ge fran­ske vibe, den brin­ger med sig. Vi kan både sma­ge, duf­te og se, at det er stol­te, gam­le tra­di­tio­ner der lig­ger bag, helt mag­ni­fique! Men der er især én restau­rant, som vit­ter­ligt er den før­ste, der pop­per op i hove­d­et, hvis nogen siger fransk bistro i København. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her