PAULI: Som­mer­lig hap­semad i Køben­havns Venedig

På Borg­b­jergs­vej er restau­rant Pauli duk­ket op som en vaske­æg­te per­le midt i Køben­havns Vene­dig; Syd­hav­nen. Vi har været for­bi til deres menu, drinks og vin – og vi hav­de en fabel­ag­tig fre­dag i de kulør­te lam­pers skær. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.