PAULI: Som­mer­lig hap­semad i Køben­havns Venedig

På Borg­b­jergs­vej er restau­rant Pauli duk­ket op som en vaske­æg­te per­le midt i Køben­havns Vene­dig; Syd­hav­nen. Vi har været for­bi til deres menu, drinks og vin – og vi hav­de en fabel­ag­tig fre­dag i de kulør­te lam­pers skær. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her