Pen­sions­kon­gens grøn­ne “hand­le­tank” kal­der sig uaf­hæn­gig – men der er kla­re for­bin­del­ser til inve­ste­rings­fon­den CIP

Pen­sions­kon­gen Tor­ben Möger Peder­sen vil sam­men med to “guld­fug­le” for­an­dre sam­fun­det gen­nem hand­le­tan­ken CIP Fon­den, som er etab­le­ret af inve­ste­rings­fon­den Copen­ha­gen Infra­struc­tu­re Part­ners. Fri­heds­bre­vets research viser dog, at det kni­ber med uaf­hæn­gig­he­den i den såkald­te hand­le­tank, selv­om der net­op skil­tes med uaf­hæn­gig­hed udadtil. For Copen­ha­gen Infra­struc­tu­re Part­ners er flet­tet ind i CIP Fon­den på kryds og tværs. En cen­tral figur er magt­men­ne­sket Tor­ben Möger Peder­sen, som er for­mand for CIP Fon­den og sam­ti­dig har dybe og tæt­te for­bin­del­ser til Copen­ha­gen Infra­struc­tu­re Partners. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her