Peter Aal­bæk om pro­ble­mer i film­bran­chen: Det er rock’n’roll

Film­pro­du­ce­ren Peter Aal­bæk Jen­sen mener ikke, at der er brug for en kul­turæn­dring i film­bran­chen, selv­om et omdis­ku­te­ret åbent brev har sat et stres­sen­de arbejds­mil­jø i bran­chen under lup. Tvær­ti­mod mener han, at der er brug for at pak­ke følsom­he­den væk og kom­me i sving … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.