Peter Aal­bæk om pro­ble­mer i film­bran­chen: Det er rock’n’roll

Film­pro­du­ce­ren Peter Aal­bæk Jen­sen mener ikke, at der er brug for en kul­turæn­dring i film­bran­chen, selv­om et omdis­ku­te­ret åbent brev har sat et stres­sen­de arbejds­mil­jø i bran­chen under lup. Tvær­ti­mod mener han, at der er brug for at pak­ke følsom­he­den væk og kom­me i sving … 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 79 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 749 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her