Poli­ti­folk efter­for­skes for at have læk­ket per­so­nop­lys­nin­ger til forsikringsselskab

En brand i et bil­værk­sted i Mid­del­fart har nu ført til en højst opsigtsvæk­ken­de sag, hvor mindst to ansat­te hos Fyns Poli­ti bli­ver efter­for­sket for at have læk­ket oplys­nin­ger fra en for­tro­lig data­ba­se til for­sik­rings­sel­ska­bet Gjen­si­di­ge. Det er Den Uaf­hæn­gi­ge Poli­tik­la­ge­myn­dig­hed (DUP) og Rigs­ad­vo­ka­ten, der står for efter­forsk­nin­gen. For­sik­rings­sel­ska­bets advo­kat siger, at oplys­nin­ger­ne fra poli­ti­da­ta­ba­sen er et “stan­dar­dun­der­sø­gel­ses­mid­del”, som man får poli­ti­et til at udle­ve­re i man­ge sager. Jurapro­fes­sor og tid­li­ge­re lands­rets­dom­mer Fre­de­rik Waa­ge kal­der det “en meget alvor­lig sag”. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her