Poli­ti­fol­ke­ne i Vej­le i oprør: Erklæ­rer mistil­lid til politidirektøren

Der er ikke læn­ge­re til­lid til poli­ti­di­rek­tø­ren hos Sydø­stjyl­lands Poli­ti, Jør­gen Abra­ham­sen, som er øver­ste chef i lan­dets mest omtal­te poli­tik­reds de sene­ste måne­der. Det frem­går af et inter­nt brev, som Fri­heds­bre­vet er kom­met i besid­del­se af, hvor samt­li­ge poli­ti­folk på poli­ti­går­den i Vej­le direk­te erklæ­rer mistil­lid til direk­tø­ren. Den åbne krig­ser­klæ­ring kom­mer, efter at Jør­gen Abra­ham­sen har valgt at luk­ke spe­ci­al­pa­trulj­en i Vej­le, der i en ræk­ke medi­er er ble­vet beskyldt for at udø­ve over­dre­ven vold samt at for­føl­ge en syrisk familie. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her