For­fat­ter: Poli­tisk islam er fær­dig i Mellemøsten

Iføl­ge Abdel-Samad er Muham­med som mus­li­mer­nes pro­fet den ene­ste histo­ri­ske skik­kel­se, der næsten 1.400 år efter sin død fort­sat rege­rer fra sin grav. Abdel-Samad ønsker at ste­de Muham­med til hvi­le, så han bli­ver en histo­risk figur, der kan gøres til gen­stand for udog­ma­tisk kri­tik og debat på linje med andre histo­ri­ske personer. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.