For­fat­ter: Poli­tisk islam er fær­dig i Mellemøsten

Iføl­ge Abdel-Samad er Muham­med som mus­li­mer­nes pro­fet den ene­ste histo­ri­ske skik­kel­se, der næsten 1.400 år efter sin død fort­sat rege­rer fra sin grav. Abdel-Samad ønsker at ste­de Muham­med til hvi­le, så han bli­ver en histo­risk figur, der kan gøres til gen­stand for udog­ma­tisk kri­tik og debat på linje med andre histo­ri­ske personer. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her