Premierminister til italiensk legende: “Du må få folket til at tænke på cykelløb”

De, som føl­ger mit arbe­jde, ved, at ital­ien­sk cykel­sport har en særlig plads i mit hjerte. Den ital­ienske cykel­his­to­rie er knyt­tet til selve natio­nens his­to­rie med stærke bånd. Således find­es fortællinger om cykel­ryt­tere, der med deres resul­tater har afvær­get oprør, rev­o­lu­tion­er og åben kamp i gaderne. Mest berømt er his­to­rien om Gino Bar­tali, som kørte i cykel­sportens gul­dalder i 1940’erne og 1950’erne, og som under Tour de France i 1948 efter et opkald fra Ital­iens daværende pre­mier­min­is­ter afværgede en tru­ende konflikt. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.