Pri­sen på cho­ko­la­de sti­ger mod himlen

Det er ble­vet dyrt at have en for­kær­lig­hed for cho­ko­la­de. Pri­sen på råva­rer ople­ver typisk nog­le sto­re sving på bag­grund af udbud og efter­spørgsel – det er der ikke noget aty­pisk i – men pri­sen på cho­ko­la­de, eller ret­te­re kakao, som er den vig­tig­ste ingre­di­ens, er røget op på et niveau, der aldrig er set før. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her