Pri­vat advo­kat­fir­ma udar­bej­der lov­giv­ning for mini­ste­ri­er: “Bizart” og “et demo­kra­tisk problem”

Det pri­va­te advo­kat­fir­ma Poul Sch­mith, også kendt som Kam­me­rad­vo­ka­ten, er ryk­ket helt ind i maskin­rum­met hos en ræk­ke mini­ste­ri­er. I alt bekræf­ter fire mini­ste­ri­er over for Fri­heds­bre­vet, at de har brugt advo­kat­fir­ma­et til at udar­bej­de dansk lovgivning. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her