Problemerne vokser for Aalborgs borgmester: Produktionsselskab afviser kommunaldirektørs redegørelse

Prob­le­merne tårn­er sig op for Aal­borgs sygemeldte borgmester Thomas Kas­trup-Larsen (S) og kom­mu­naldirek­tør Chris­t­ian Roslev. Nu bliv­er der fra flere sider sået alvorlig tvivl om, hvad det egentlig er, den kon­tro­ver­sielle rig­mand og bygge­mata­dor Jes­per Skovs­gaard har fak­tur­eret Aal­borg Kom­mune 100.000 kro­ner for i en fak­tu­ra, der i første omgang blev ret­tet til borgmesterens privatadresse. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.