Putin og Vesten syn­ger med på samme rock­klas­sik­er: “Time Is on My Side”

I denne uges Fri Tænkn­ing under­søger jeg, hvem der har tiden på sin side i Ukraine. Er det Zelen­skiy, Putin, Biden, Xi, von der Leyen, eller skal vi kigge i helt andre ret­ninger? Sikkert er det, at forestill­in­gen om, hvem tiden arbe­jder for, har skiftet flere gange. Og det er sandsyn­ligt, at opfat­telsen af, hvem der har tiden på sin side, vil ændre sig igen. Jeg ser også på et fænomen, som jeg end­nu ikke har set en til­fredsstil­lende fork­lar­ing på: Hvor­dan kan det være, at en lille økono­mi som den rus­siske – den udgør 1–2 pct. af det glob­ale BNP – kan udløse så vold­somme rys­telser i ver­den­søkonomien, når den bliv­er ramt af sanktioner? 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.