Putins mand i Køben­havn brug­te kon­tro­ver­si­el Ørsted-afta­le: “Det er misinformation”

Dan­mark har fun­det ud af, at man ikke kan und­væ­re den rus­si­ske gas i de kom­men­de år. Nogen­lun­de sådan kan man sam­men­fat­te, hvad den rus­si­ske ambas­sa­dør i Køben­havn, Vla­di­mir Bar­bin, sag­de til det rus­si­ske stats­me­die Rus­siya 24, da han i begyn­del­sen af sid­ste uge udlag­de Dan­marks hold­ning til Ørsteds omdis­ku­te­re­de gas­kon­trakt med Gazprom for den rus­si­ske befolk­ning. Der er bare det ved det, at fle­re poli­ti­ke­re har sagt det modsatte. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.