Putins mand i Køben­havn brug­te kon­tro­ver­si­el Ørsted-afta­le: “Det er misinformation”

Dan­mark har fun­det ud af, at man ikke kan und­væ­re den rus­si­ske gas i de kom­men­de år. Nogen­lun­de sådan kan man sam­men­fat­te, hvad den rus­si­ske ambas­sa­dør i Køben­havn, Vla­di­mir Bar­bin, sag­de til det rus­si­ske stats­me­die Rus­siya 24, da han i begyn­del­sen af sid­ste uge udlag­de Dan­marks hold­ning til Ørsteds omdis­ku­te­re­de gas­kon­trakt med Gazprom for den rus­si­ske befolk­ning. Der er bare det ved det, at fle­re poli­ti­ke­re har sagt det modsatte. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her