Qvortrup: Ekstra Bladet må gerne gå til privatfest med topministre

Det var med break­ing-bjælk­er, at Ekstra Bladet ons­dag kunne afs­løre, at poli­ti­et tirs­dag nat måtte rykke ud til en særde­les bra­gende fest hos land­brug- og føde­varem­i­nis­ter Ras­mus Prehn (S), hvor blandt andet Thomas Helmig-num­meret ‘Stu­pid Man’ holdt naboerne vågne.   Til den pri­vate min­is­ter­fest, hvor sund­hedsmin­is­ter Mag­nus Heunicke forøvrigt var plade­ven­der, del­tog udover en række folket­ingspoli­tikere også flere jour­nal­is­ter. Herun­der en unavn­giv­en jour­nal­ist fra Ekstra Bladet, skriv­er avisen i sin dækn­ing af sagen. Hvor­for Ekstra Bladets jour­nal­ist var inviteret med til min­is­ter­fest fremgår ikke af avisens afs­løring. Det fremgår heller ikke, hvor­dan jour­nal­is­ten selv har bidraget til his­to­rien, eller om jour­nal­is­ten til dagligt beskæftiger sig med poli­tisk journalistik. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.