Radikalt bagland i liv­tag med intern udlændingedebat

Både på de ydre og de indre lin­jer har der de sen­este uger været uro omkring Radikale Ven­stres udlændinge­poli­tik.  Det sker efter en række opsigtsvækkende udtalelser fra par­ti­ets poli­tiske ord­før­er Andreas Steen­berg i Altinget, og Fri­heds­brevet har rejst tvivl om par­ti­ets lin­je i forhold til grænse­hegn, fly­gt­ninge og krav om stats­borg­er­skab. Her ville Andreas Steen­berg tage et opgør med den ifølge ham “naive” og “fork­erte” udlændinge­poli­tik, som Radikale Ven­stre har stået for. Men de udtalelser har skabt røre i par­ti­et, og uroen fik i week­enden par­ti­ets hov­edbestyrelse til at skære igen­nem: Radikale Ven­stres udlændinge­poli­tik “står fast”. Så fast, at hov­edbestyrelsen har ved­taget prin­cip­per for par­ti­ets udlændinge­poli­tik, som blev for­muleret tilbage i år 1997. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.