Radio LOUD er død – læn­ge leve 24syv Light

Med fyrin­gen af pro­gram­di­rek­tør Ann Lyk­ke David­sen læg­ges Radio LOUD i gra­ven. LOUD var hen­des idé, hen­des pro­jekt, og hun har stå­et last og brast med pro­jek­tet fra start. Ny mand på top­pen er Simon Ander­sen, der kom­mer fra et job som nyheds­chef på Ber­ling­s­ke. Han skal relan­ce­re radio­en – og noget tyder på, at en stør­re revo­lu­tion er på vej. Ud med kon­struk­ti­ve nyhe­der, alt skal ikke læn­ge­re hand­le om unge, og neder­lags­for­tæl­lin­gen må have en ende. Men kan det slip­pe uden om Radio- og tv-næv­net, der lige om lidt fæl­der dom over LOUD? 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.