Radio LOUD er død – læn­ge leve 24syv Light

Med fyrin­gen af pro­gram­di­rek­tør Ann Lyk­ke David­sen læg­ges Radio LOUD i gra­ven. LOUD var hen­des idé, hen­des pro­jekt, og hun har stå­et last og brast med pro­jek­tet fra start. Ny mand på top­pen er Simon Ander­sen, der kom­mer fra et job som nyheds­chef på Ber­ling­s­ke. Han skal relan­ce­re radio­en – og noget tyder på, at en stør­re revo­lu­tion er på vej. Ud med kon­struk­ti­ve nyhe­der, alt skal ikke læn­ge­re hand­le om unge, og neder­lags­for­tæl­lin­gen må have en ende. Men kan det slip­pe uden om Radio- og tv-næv­net, der lige om lidt fæl­der dom over LOUD? 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her