Radio LOUD er død – længe leve 24syv Light

Med fyrin­gen af pro­gramdi­rek­tør Ann Lykke David­sen lægges Radio LOUD i graven. LOUD var hen­des idé, hen­des pro­jekt, og hun har stået last og brast med pro­jek­tet fra start. Ny mand på top­pen er Simon Ander­sen, der kom­mer fra et job som nyhed­schef på Berlingske. Han skal relancere radioen – og noget tyder på, at en større rev­o­lu­tion er på vej. Ud med kon­struk­tive nyhed­er, alt skal ikke læn­gere han­dle om unge, og ned­er­lags­fortællin­gen må have en ende. Men kan det slippe uden om Radio- og tv-nævnet, der lige om lidt fælder dom over LOUD? 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.