Radiopro­gram får kri­tik for at bru­ge fik­tiv kil­de i kon­tro­ver­si­elt inter­view: “Jeg synes, det er noget pjat,” siger chefen

24syv-pro­gram får en kla­ge­sag i Pres­se­næv­net efter at have gjort brug af en fik­tiv kil­de. Kri­tik­ken prel­ler af på che­fre­dak­tø­ren og pro­gram­mets værter. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her