Ras­mus Højlunds far: Han fik aldrig en reel chan­ce i FCK

Land­stræ­ner Kas­per Hjul­mand har en histo­rie med fod­bold­fa­mi­li­en Højlund. For små 25 år siden var Hjul­mand som en del af anfø­rer­grup­pen i B.93 med til at byde angri­be­ren Anders Højlund vel­kom­men til klub­ben, og net­op i dis­se dage ind­går Ras­mus Højlund, Anders Højlunds 19-åri­ge søn, for før­ste gang i A‑landsholdstruppen. Fri Spark taler i den­ne udga­ve med Anders Højlund om, hvor­for hans søn ikke fik sit seni­o­r­gen­nem­brud i FC Køben­havn, men nu – via en vild halv­sæ­son i den østrig­ske Bun­des­liga – både er lan­det i ita­li­ensk top­fod­bold og er i betragt­ning til den trup, der skal til VM i Qatar. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.