Ras­mus Højlunds far: Han fik aldrig en reel chan­ce i FCK

Land­stræ­ner Kas­per Hjul­mand har en histo­rie med fod­bold­fa­mi­li­en Højlund. For små 25 år siden var Hjul­mand som en del af anfø­rer­grup­pen i B.93 med til at byde angri­be­ren Anders Højlund vel­kom­men til klub­ben, og net­op i dis­se dage ind­går Ras­mus Højlund, Anders Højlunds 19-åri­ge søn, for før­ste gang i A‑landsholdstruppen. Fri Spark taler i den­ne udga­ve med Anders Højlund om, hvor­for hans søn ikke fik sit seni­o­r­gen­nem­brud i FC Køben­havn, men nu – via en vild halv­sæ­son i den østrig­ske Bun­des­liga – både er lan­det i ita­li­ensk top­fod­bold og er i betragt­ning til den trup, der skal til VM i Qatar. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her