Ras­mus Pre­hn fore­slog selv at hyre pri­vat­kok til luksus­mid­dag med kuvert­pris på 2.826 skattekroner

Fødevareminister Rasmus Prehn er indkaldt i samråd i samråd om diverse restaurant- og barregninger på Christiansborg torsdag den 25. august 2022. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Føde­va­re­mi­ni­ster Ras­mus Pre­hn (S) bli­ver nu truk­ket end­nu læn­ge­re ind i sagen om sit stærkt omdis­ku­te­re­de net­værks­ar­ran­ge­ment om “frem­ti­dens land­brug” den 4. maj i år, hvor blandt andet en luksus­mid­dag, vin­me­nu og champag­ne i alt koste­de 2.826 skat­te­kro­ner per del­ta­ger. Mini­ste­rens depar­te­ments­chef, Mor­ten Niels Jakob­sen, har blankt afvist, at Ras­mus Pre­hn selv var invol­ve­ret i den nær­me­re plan­læg­ning af arran­ge­men­tet, da han i et inter­view med Fri­heds­bre­vet i sid­ste uge tog skral­det for det ekstra­va­gan­te for­brug af skat­te­kro­ner. Direk­te ads­purgt, om det var Ras­mus Pre­hn, der hav­de fore­slå­et at hyre den pågæl­den­de pri­vat­kok, sva­re­de depar­te­ments­che­fen dog, at det kun­ne han ikke “gå nær­me­re ind i”. Men nu kan Fri­heds­bre­vet på bag­grund af en ræk­ke nye oplys­nin­ger afslø­re, at det net­op var Ras­mus Pre­hn, som fik ide­en til at hyre pri­vat­kok­ken og leje de dyre loka­ler på Hotel- og Restau­rantsko­len, som fik udgif­ter­ne til arran­ge­men­tet til at eks­plo­de­re markant. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her