Ras­mus Pre­hn hives igen i sam­råd: Skal for­kla­re luksus­mid­dag og vin­me­nu til 1.265 kro­ner per snude

Fødevareminister Rasmus Prehn er indkaldt i samråd i samråd om diverse restaurant- og barregninger på Christiansborg torsdag den 25. august 2022. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Føde­va­re­mi­ni­ster Ras­mus Pre­hn (S) skal end­nu en gang for­kla­re sig over­for Fol­ke­tin­get om sin omgang med skat­te­kro­ner brugt på dyre mid­da­ge i strid med mini­ste­ri­ets ret­nings­linjer. Det sker, efter Fri­heds­bre­vet har afslø­ret, at Ras­mus Pre­hn så sent som den 4. maj afholdt et såkaldt net­værks­ar­ran­ge­ment om frem­ti­dens land­brug, hvor en pri­vat kok var hyret til at lave fin mid­dag med til­hø­ren­de vin­me­nu til en kuvert­pris på 1.265 kro­ner. Mid­da­gen blev afholdt, selv­om Føde­va­re­mi­ni­ste­ri­ets egne ret­nings­linjer lyder, at udgif­ter­ne til den slags mid­da­ge mak­si­malt må koste 600 kro­ner per mand inklu­si­ve drik­ke­va­rer. Selv oply­ser mini­ste­ri­et, at der blev givet en mundt­lig dis­pen­sa­tion til at fravi­ge reglerne. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.