Ras­mus Pre­hn leje­de pri­vat­fly for at besø­ge kulørt erhvervs­mands safaripark

Sagen om føde­va­re­mi­ni­ster Ras­mus Pre­hns brug af skat­te­kro­ner tager en ny drej­ning. For under et offi­ci­elt besøg i Kenya til­ba­ge i marts fandt føde­va­re­mi­ni­ste­ren nem­lig også tid til at besø­ge den kulør­te erhvervs­mand Kar­sten Rees safa­ri­park, viser en ræk­ke bilag. Iføl­ge mini­ste­ren selv kun­ne dele af besø­get “min­de om” en reel safa­ri, men var det ikke. Fri­heds­bre­vet har fået aktind­sigt i en ræk­ke doku­men­ter, som viser, at mini­ste­ren og hans dele­ga­tion leje­de et pri­vat­fly til 12 per­so­ner for at fly­ve de ca. 200 kilo­me­ter fra Keny­as hoved­stad, Nairo­bi, til det popu­læ­re safa­ri­om­rå­de Masai Mara, hvor Kar­sten Rees safa­ri­park har hjemme. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her