Rege­rin­gen får kri­tik for at efter­la­de liv­stru­e­de jour­na­li­ster i Afghanistan

Ud af en liste på 10 afg­han­ske medi­e­folk, der var tru­et på livet og hav­de til­knyt­ning til Dan­mark, tog Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et kun én per­son med på et af de dan­ske evaku­e­rings­fly. Det kri­ti­se­res nu af Inter­na­tio­nal Media Sup­port (IMS), der i dage­ne efter Kabuls fald udar­bej­de­de og afle­ve­re­de listen med nav­ne på folk, der enten var ansat hos en IMS part­ner-orga­ni­sa­tion eller var jour­na­li­ster, som hav­de arbej­det med dan­ske korrespondenter. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her