Rege­rin­gen får kri­tik for at efter­la­de liv­stru­e­de jour­na­li­ster i Afghanistan

Ud af en liste på 10 afg­han­ske medi­e­folk, der var tru­et på livet og hav­de til­knyt­ning til Dan­mark, tog Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et kun én per­son med på et af de dan­ske evaku­e­rings­fly. Det kri­ti­se­res nu af Inter­na­tio­nal Media Sup­port (IMS), der i dage­ne efter Kabuls fald udar­bej­de­de og afle­ve­re­de listen med nav­ne på folk, der enten var ansat hos en IMS part­ner-orga­ni­sa­tion eller var jour­na­li­ster, som hav­de arbej­det med dan­ske korrespondenter. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.