Regeringen forsøgte aldrig at lave flere klimaaftaler med landets største udledere: “Det er grotesk”

Aalborg Portland Cementfabriks kridtgrav i Rørdal ved Aalborg, 16. september 2020. Aalborg Portland og regeringen har indgået en samarbejdsaftale , der forpligter cementvirksomheden til reelt at reducere egne CO2 -udledninger. Aalborg Portland er Danmarks største enkeltstående udleder af CO2, og med aftalen forpligter virksomheden sig på at reducere sin CO2 udledning med minimum 660.000 tons CO2 inden 2030, samt yderligere reduktionen på vejen videre mod 70 pct.-målsætningen. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2020)

Der var brede smil og højt humør, da regerin­gen i sep­tem­ber 2020 indgik en samar­be­jd­saf­tale med lan­dets suverænt største CO2-udled­er, cementvirk­somhe­den Aal­borg Port­land, som forpligt­ede virk­somhe­den til markante reduk­tion­er frem mod 2030. Ikke alene var aftal­en en sejr for kli­maet. Den skulle også ses som “en ska­be­lon for frem­tidi­ge samar­be­jder med andre store danske udledere”, lød det fra regerin­gen. Alligev­el kom det for nylig frem, at regerin­gen i dag — mere end hal­van­det år senere — stadig kun har indgået den ene aftale med Aal­borg Port­land. Nu vis­er det sig også, at regerin­gen end ikke har gjort forsøget med flere af de store virk­somhed­er, der udled­er allermest. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.