Rege­rin­gen har vars­let 11 kom­mis­sio­ner og udvalg, som sta­dig ikke er sat i ver­den: “Ordet syl­te­kruk­ke får jo en helt ny betydning”

Tre måne­der efter rege­rin­gen trå­d­te til, er ingen af de man­ge eks­pert­grup­per, kom­mis­sio­ner og part­ner­ska­ber, som rege­rin­gen vars­le­de, ble­vet til noget. Det viser en kort­læg­ning, som Fri­heds­bre­vet har fore­ta­get. Iføl­ge kri­ti­ke­re viser det, at SVM-rege­rin­gen har par­ke­ret nog­le af de svæ­re­ste beslut­nin­ger, der er mest intern uenig­hed om, i regu­læ­re syl­te­kruk­ker. Rege­rin­gen afviser. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her