Rege­rin­gens støt­te­par­ti opfor­drer til kule­grav­ning af våbensalg efter afsløringer

Der er noget, der ikke stem­mer. Det mener SF’s Kar­sten Høn­ge, som nu vil have kastet lys over våbensal­get fra den Mær­sk-eje­de våben­fa­brik Dansk Indu­stri Syn­di­kat, også kendt som Rif­fel­syn­di­ka­tet, i efter­krig­sti­den. Udmel­din­gen kom­mer efter, at Fri­heds­bre­vet og Ber­ling­s­ke de sene­ste uger har afslø­ret, at våben­fa­brik­ken i et hidtil ukendt omfang har solgt sto­re mæng­der våben til dik­ta­tu­rer, bruta­le regi­mer og et ame­ri­kansk fir­ma med tæt til­knyt­ning til den ame­ri­kan­ske efter­ret­ning­s­tje­ne­ste CIA. Og det kal­der på yder­li­ge­re gransk­ning, mener Kar­sten Hønge. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.