Repor­ta­ge fra indi­emu­sik­kens dyrskue

SPOT Festi­val ple­jer at fore­gå i maj måned, men i år var det sep­tem­ber. Og lad os ikke dvæ­le ved, at det reg­ne­de, at det var koldt, og at SPOT nor­malt er en festi­val, hvor man sky­der festi­val­sæ­so­nen i gang med sol­bril­ler på, og hvor hele byen sum­mer af som­me­rens kom­me.  Det var ander­le­des i år, men det hand­ler om det sam­me som altid: at bli­ve opda­get. Og helst af udlandet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.