Repor­ta­ge fra indi­emu­sik­kens dyrskue

SPOT Festi­val ple­jer at fore­gå i maj måned, men i år var det sep­tem­ber. Og lad os ikke dvæ­le ved, at det reg­ne­de, at det var koldt, og at SPOT nor­malt er en festi­val, hvor man sky­der festi­val­sæ­so­nen i gang med sol­bril­ler på, og hvor hele byen sum­mer af som­me­rens kom­me.  Det var ander­le­des i år, men det hand­ler om det sam­me som altid: at bli­ve opda­get. Og helst af udlandet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her