Rigmand bag kæmpe kartelsag overtager Lyngby Stadion

Et splin­ternyt sta­dion med plads til 6500 tilskuere, 130 ældre- og ung­doms­boliger og et sund­hed­shus til kom­munens borg­ere. Sådan lyder pla­nen fra ejer­grup­pen bag Lyn­g­by Bold­klub, der i sid­ste måned efter et åre­langt poli­tisk tovtrækkeri fik lov til at købe Lyn­g­by Sta­dion for 500.000 kro­ner af Lyn­g­by-Taar­bæk kom­mune, som den eneste byder. I spid­sen for sta­dion­pro­jek­tet står mul­ti­mil­lionær Jens Hør­by Jensen, som er ejer af Dan­marks største nedrivn­ings­fir­ma J. Jensen. I 2019 blev J. Jensen og dat­tersel­sk­a­bet CMP Nedrivn­ing idømt en bøde på hen­holdsvis 1 og 5 mil­lion­er kro­ner for at have udvek­slet pris­er på nedrivn­ing­sop­gaver med konkurrenter. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.