Rig­mand bag kæm­pe kar­tel­sag over­ta­ger Lyng­by Stadion

Et spl­in­ter­nyt sta­dion med plads til 6500 til­sku­e­re, 130 ældre- og ung­doms­bo­li­ger og et sund­heds­hus til kom­mu­nens bor­ge­re. Sådan lyder pla­nen fra ejer­grup­pen bag Lyng­by Bold­klub, der i sid­ste måned efter et åre­langt poli­tisk tov­træk­ke­ri fik lov til at købe Lyng­by Sta­dion for 500.000 kro­ner af Lyng­by-Taar­bæk kom­mu­ne, som den ene­ste byder. I spid­sen for sta­dion­pro­jek­tet står mul­ti­mil­li­o­nær Jens Hør­by Jen­sen, som er ejer af Dan­marks stør­ste nedriv­nings­fir­ma J. Jen­sen. I 2019 blev J. Jen­sen og dat­ter­sel­ska­bet CMP Nedriv­ning idømt en bøde på hen­holds­vis 1 og 5 mil­li­o­ner kro­ner for at have udveks­let pri­ser på nedriv­nings­op­ga­ver med konkurrenter. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.