Ronal­do udvi­der vokskabinettet

Hvad har Dub­ai Glo­be Soc­cer Awards til fæl­les med den for længst heden­gang­ne cen­tral­eu­ro­pæ­i­ske klub­tur­ne­ring ved navn Mitro­pa Cup? Kan man optræ­de som sand­heds­vid­ne i vur­de­rin­gen af Sau­di Pro League, og alt andet for den sags skyld, når man har ind­ret­tet eget muse­um med blandt andet en imposant bron­ze­sta­tue og to voks­fi­gu­rer af sig selv? Ind­går Aspi­rin og Roun­dup i opskrif­ten på Bay­er Lever­ku­sens sti­me som ube­sej­ret? Og kan du væn­ne dig til at sige Gri­mal­do i ste­det for Ronaldo? 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her